Στιγμιότυπα από την επίδειξη Iaido, Kendo στις 24/03/2017

Posted · Add Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *